WOD du jour : 08/06/15

WOD du jour par CrossFit ®* Le Havre

Skill: KB Power Swing-Squat Jump

Met Con: EMOM 21′

Min 1: 12 Burpees Over Box
Min 2: 15 KB Swing
Min 3: 10 m Walking Lunge